Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Психологията като самостоятелна наука възниква:

  2. За родоначалник на психологията се счита:

  3. Първата в света лаборатория за психологически изследвания е основана от:

  4. Основен метод на психологията НЕ е:

  5. Кое от изброените НЕ е название на психологическа школа:

  6. Обект на изучаване от психологията като смостоятелна наука са:

  7. Приложен дял на психологията е:

  8. Кое от изброените имена е сложно име?

  9. Кой от изписаните знаци е символ?

  10. Кое от следните имена не притежава денотат?

Тест по психология и логика за 1-ви курс

Тест по психология и логика, за първи курс специалност психология. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-17 11:32:02
Предмет: Психология и логика
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 14 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin