Тестове по микроикономика

Теста е подходящ за студенти I курс, дисциплина микроикономика на тема: Еластичност на пазарното търсене и пазарното предлагане. Пазарно приспособяване. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-11 21:01:14
Предмет: Микроикономика
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Стоките от първа необходимост се характеризират с:

  2. Според Алфред Маршал еластичността може да се представи като мярка за сравняване на:

  3. Коефициентът на ценова еластичност на търсенето EDP e:

  4. EDP се изчислява въз основа на:

  5. Имаме еластично търсене когато:

  6. Съвършено еластично търсене:

  7. За нормално еластично търсене се говори когато:

  8. В икономическата теория концепцията за еластичност е въведена от:

  9. Стоки субститути са тези, които:

  10. Еластичността на търсенето се променя от: