Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. С кой от изразите може да се замени подчертаният израз в изречението, без да се промени смисълът?

  Планината, силна и могъща, ни посрещна смълчана.

 2. Коя е глаголната форма в минало неопределено време, с която може да се попълни изречението? Вчера разбрах, че ……… всички ученици за предстоящата благотворителна акция.

 3. Кое от изреченията е сложно съчинено?

 4. В кой ред подчертаните думи са от една и съща част на речта?

 5. В кое изречение е употребена кратка форма на притежателно местоимение?

 6. В кое изречение НЕ е допусната правописна грешка?

 7. В кой ред е допусната грешка?

 8. В кой ред НЕ е допусната грешка?

 9. В кой ред всички думи са изписани правилно?

 10. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?

Тест по български език за 6-ти клас

Тест по български език, включващ граматическия материал за 6-ти клас. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-11 20:58:39
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 6 клас
Въпроси: 12 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin