Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кан Кубрат бил почетен от византийския император Ираклий с достойнството (титлата):

  2. Нашата държава е наречена за пръв път с името „България”:

  3. Етнонимът „славини” се среща за първи път в съчиненията на:

  4. Коя от изброените исторически личности не е съвременник на княз Борис–Михаил?

  5. Най-ярък представител на отшелничеството в българските земи е:

  6. В историческата наука политическият модел на Османската държава през XV–XVII в. се дефинира като:

  7. Паисий Хилендарски завършва ръкописа на „История славянобългарска”:

  8. Началото на Руско-турската (Освободителна) война е дадено със специален Манифест на император Александър II, прочетен в Кишинев на:

  9. В кой от случаите според Търновската конституция се назначава регентство?

  10. Правителството на Ст.Стамболов, а след него и това на К.Стоилов, провеждат политика на държавен протекционизъм, която е свързана с:

Тест по история на България

Тестът съдържа 13 въпроса от историята на България като всеки от тях има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-11 20:56:24
Предмет: История на България
Предназначен за: Ученици
Въпроси: 13 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin