Тест по счетоводство

Тест по счетоводство за магистри. Всички отговори имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-11 19:48:44
Предмет: Счетоводство
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 26 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Отговорността за изготвянето и адекватното оповестяване на ФО се носи от:

  2. Промените, направени в счетоводната политика на предприятие, прилагащо МСФО не са обект на:

  3. Бизнескомбинацията според МСФО 3 Бизнескомбинации се определя като:

  4. При придобиване на нематериален актив чрез бизнескомбинация първоначалната оценка е:

  5. Към краткосрочните доходи се отнасят:

  6. Коя от посочените характеристики не се отнася за нематериалните активи?

  7. Дъщерното предприятие е:

  8. Срокът на лизинговия договор покрива:

  9. Биологичните активи се оценяват по:

  10. Качествените характеристики на ФО са регламентирани в: