Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Срокът за закрила на патента за изобретение е:

  2. Иновациите за пръв път се определят като двигател за развитието на икономиката от:

  3. Управлението на качеството в предприятието се осъществява от:

  4. Кой тип организационно-управленска структура се отличава с най-голяма гъвкавост и иновативност:

  5. Според теория Х:

  6. Всички разходи на предприятието, предназначени за получаване на бъдещ доход се наричат:

  7. Физически лица или групи, които инвестират в ценни книжа, в дълготрайни и краткотрайни активи се наричат:

  8. Кое твърдение не е вярно за Нетната настояща стойност:

  9. При сравняване на алтернативни проекти се избира проект с:

  10. ННС расте при равни други условия, когато:

Тест по икономика и управление на предприятието

Тестът представлява контролна работа по Икономика и управление на предприятието, дадена на студенти от 2-ри курс. Съдържа въпроси, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-11 19:47:43
Предмет: Икономика
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 18 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin