Тест финансово счетоводство

Тест по предмета финансово счетоводство, използван в магистърска програма СОНП. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-11 19:46:23
Предмет: Счетоводство
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 33 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Не водят до временни разлики:

  2. Коя от изброените характеристики не се отнася до пасивите:

  3. Не са паричен поток:

  4. Приходи не се формират от:

  5. Кои от изброените резерви не са с характер на целеви резерви:

  6. Бизнес комбинацията се определя като:

  7. Не са елементи на финансовите отчети:

  8. Вземанията от Националния осигурителен институт за изплащане на обезщетения на персонала следва да се показват в счетоводния баланс:

  9. В 'Х'АД(не е регистрирано по Закона за ДДС) съгласно данъчна фактура е доставен материал 'А'-10000 кг по 1 лв. Изплатени са на транспортно предприятие 600 лв. за превоза на материалите (вкл. 20 на сто ДДС) . Изплатени са от касата 100 лв. за разтоварване на материалите. При приемането на материалите е установена липса на 100 кг от материал 'А'. Материалите следва да се заприходят за:

  10. При замяна на несходни активи новопридобитият актив се заприходява по: