Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Алеко Константинов е роден в:

  2. Обекти на сатирата на Алеко във фейлетоните му са: (посочете грешния отговор):

  3. Във фейлетона „Разни хора, разни идеали” са изобличени:

  4. Характеристиката на героите във фейлетона се постига чрез:

  5. Думите „...Ех, да ти пипна аз тебе солунската митница и не ми трябва много: само две години, две годинки да ме оставят управител или оценител на митницата, па ела хртувай ти сетне с мене...” са на:

  6. В „Бай Ганьо” Алеко ситуира героя на пътя, защото:

  7. Книгата „Бай Ганьо” се състои:

  8. В кой от очерците Бай Ганьо крещи: „Булгар! Булга-а-ар”

  9. Какъв смисъл е вложил авторът в очерка „Бай Ганьо прави избори”

  10. Индивидуалистът е творец, който /посочете неверния отговор/:

Тест по литература за 11-ти клас

Междинен тест по литература за 11-ти клас. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-11 19:37:59
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 11 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin