Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое не е индикатор на икономическия цикъл:

  2. Кое от изброените се снижава при подем:

  3. Кое от изброените не съответства на икономически спад:

  4. Към екзогенните причини на цикличността се отнасят:

  5. Кое твърдение е вярно:

  6. Икономическият цикъл след Втората световна война е:

  7. В края на 2004 г. българската икономика по равнище на реалния БВП е:

  8. Спадането на БВП през две последователни тримесечия се възприема като:

  9. Името на кой от посочените икономисти се свързва определено с теорията за цикличното икономическо развитие:

  10. Според кейнсианската концепция икономическият цикъл е:

Тест по макроикономика

Тест по макроикономика на тема

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-11 18:06:51
Предмет: Макроикономика
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 16 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin