Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Целта на маркетинговата дейност във фирмата е да осигури баланс между няколко вида интереси:

  2. „Маркетингът представлява философия на управлението, при която съответната компания се ориентира към достигане на набелязаните цели чрез по-добро удовлетворяване на потребностите и желанията на избраните от нея групи потребители.“

  3. Производствената концепция:

  4. Кое твърдение е вярно за „Нулево търсене“:

  5. Кое твърдение е вярно за „Латентно /скрито/ търсене:

  6. Кое твърдение е вярно за „Намаляващо търсене“.

  7. Кое твърдение е вярно за „Непостоянно /сезонно/ търсене“:

  8. При „Стратегия на бързо обиране на каймака“:

  9. При „Стратегия на бавно обиране на каймака“

  10. При „Стратегия на бързо проникване на пазара“

Тест по маркетинг

Тестът е подходящ за финален изпит по маркетинг за студенти от първи курс. Въпросите имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-11 18:06:43
Предмет: Маркетинг
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 35 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin