Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Митническата стойност включва:

  2. Митническите плащания включват:

  3. Митническите и немитническите сборове са:

  4. За основа на митническото плащане при внос на стоки се приемат:

  5. Митото е:

  6. Акцизът на вносните стоки, подлежащи на митническо облагане, се заплаща:

  7. Гаранцията е:

  8. Целта на гаранцията е:

  9. Документът, който се изисква на основата на всички останали документи за внос/износ е:

  10. Какво е значението на съкращението EXW, според условията ИНКОТЕРМС?

Тест по мита и митническа политика

Тест по мита и митническа политика, включват основни, понятия, документи, с които се работи и условия на транспорт и облагане. Всички въпроси са от затворен тип и имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-11 18:06:36
Предмет: Митническа политика
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin