Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Ориентирането е:

  2. На кое място на Земята лицето, тилът ви, опънатите встрани лява и дясна ръка ще сочат посоката север?

  3. Защо паралелите имат различна дължина?

  4. Защо географската карта е обобщено изображение на земната повърхност?

  5. Открийте ГРЕШНОТО твърдение: Континентите са:

  6. Кое група полезни изкопаеми се използва за производството на електроенергия, бензин, пластмаси, текстилни изделия?

  7. Режимът на реките в екваториалният пояс е:

  8. Преобладаващото коренно население в Средна и Южна Африка, Австралия и някой острови в Тихия океан е от:

  9. Каква информация НЕ можете да получите от политическа карта?

  10. В коя група страни стопанството е силно зависимо от природните условия, а основните стопански отрасли са земеделието и добивът на полезни изкопаеми?

Тест по география за 6-ти клас

Входен тест по география за 6-ти клас. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-11 16:47:37
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 6 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin