Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Изпуснатата цифра в 315 278 < 315.......78 е:

  2. Ако сменим местата на първата и последната цифра, най-голямо ще бъде числото:

  3. Разликата 1 325 126-821 783 е:

  4. Сборът 13 789+15 333+11 211 е:

  5. Произведението 102.203 е :

  6. Частното 243 648:12 е:

  7. Стойността на израза А=108-105:3 е:

  8. Ако 225:х=(30-15).5, то х е равно на:

  9. Ако 92-(43-х):8=87, то х е равно на:

  10. Намислих едно число. Намалих го 11 пъти. Полученото число увеличих със 197 иполучих 403. Намисленото число е:

Тест по математика над естествени числа и действия - входно ниво

Тест № 2 по математика върху темата "Естествени числа. Действия" - входно ниво за ученици. Съдържа 10 въпроса, всеки от въпросите има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-10 22:46:56
Предмет: Математика
Предназначен за: Ученици
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin