Тест по макроикономика

Междинен тест по макроикономика за студенти. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-09 17:53:25
Предмет: Макроикономика
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 43 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Дефиниция – икономическият анализ на поведението на субектите на равнище национално стопанство е:

  2. Позитивна икономическа теория е тази, която:

  3. Първоначалните оценки на разходите за построяване на нов мост са 10 млн. лВ) След построяване на ½ от него при изразходени 7 млн. лВ) се оказва, че общите разходи ще бъдат не 10, а 12 млн. лВ) От тази гледна точка маржиналните разходи /за довършването/ се оценяват на:

  4. Кой от посочените елементи не е компонент на разходната структура на БВП:

  5. Кой от следните компоненти не се включва в БВП на Р България:

  6. За да бъдат сравними за два периода, от величините на БВП трябва да се елиминира влиянието на:

  7. При макроикономическото равновесие на търсене и предлагане под естествената норма на безработица:

  8. Кой от следните компоненти не е в съвкупното количество търсени блага:

  9. Съвкупното количество търсени блага намалява в резултат на:

  10. Съвкупното търсене се увеличава, ако: