Тест по стандарти и системи на управление

Това е тест за изпита по стандарти и системи на управление. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-09 17:48:09
Предмет: Статистика
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 35 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Каква скала трябва за: „семейно положение” на работниците от 1 фирма?

  2. Какъв вид статист. съвкупност представляват дружествата от „строителство”, активни към 31. 12. 2005?

  3. Броят на едениците, имащи значения на признака в границите на определен числов интервал, се нарича:

  4. Правоъгълната структурна диаграма е най-подходяща за графично представяне на разпределението на дружествата на отрасъл Строителство по :

  5. Какво е по форма честотното разпределение, за което е получен коеф на асим. 0,5:

  6. Какво е по форма честотното разпределение, за което е получен НОРМИРАН коеф на ексцес. 0,5 :

  7. Репрезентативното извадково изследване има за задача :

  8. При статистическа проверка на хипотези е получена емпирична характеристика , по-малка от теоретичната х-ка на хипотезата. Коя хипотеза може да се счита за правдоподобна?

  9. Необходимо е да се провери има ли закономерна зависимост между степента на завършено образование и трудовото възнаграждение в 1 компания. Кой статистически модел е приложим ?

  10. Аналитична форма : Y=1,5+0,5X на регрес. модел на зависимостта на продукцията Y с размера на ДМА Х . Как се изменя средно взето обема на продукцията при нарастване на ДМА с 1 млн.?