Тест по физика и астрономия за 12 клас

Изпитен тест за ДЗИ по физика и астрономия. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-09 17:42:08
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 33 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Ако увеличим разстоянието между две наелектризирани топчета и заряда на едното топче 2 пъти, силата на взаимодеиствие между тях ;

  2. На фигурата със стрелки е означен интензитета Е А и Е В в две точки на електростатичното поле създадено от точков заряд. Посочете невярното твърдение. Източникът на полето:

  3. Посочете вярното твърдение. Съпротивлението на меден и алуминиев проводник, които имат еднаква дължина и напречно сечение, се определя от:

  4. Без йонизация не е възможно прочитането на електричен ток във :

  5. Според правилото на опънатите пръсти на дясната ръка, палеца посочва: А ) посоката на магнитната сила

  6. Може ли трансформатор от повишаващ да се превърне в понижаващ?

  7. В затворена проводникова рамка НЯМА да се индуцира ток когато:

  8. Колко не трябва да бъде периода на математическо махало, за да НЕ резонира на честота 20 Hz?

  9. Резонанс се нарича явление, при което :

  10. Звуковите вълни не могат да се разпостраняват във: