Тест по микроикономика

Тест по микроикономика от БСУ. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-09 17:38:33
Предмет: Микроикономика
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 19 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от следните твърдения е валидно, когато влезе в сила Законът за намаляващата пределна полезност?

  2. Ани максимизира полезността, разпределяйки дохода си за учебници и фитнес, така че при пазарна цена на учебника P = 10 лв., пределната полезност на последния закупен учебник е MU = 20 ютила, а цената на час фитнес е P = 4 лв. Колко е пределната полезност на последния час фитнес?

  3. Ефектът на заместване предполага, че:

  4. Потребителският излишък е резултат от:

  5. Икономическите разходи са:

  6. В кратък период фирмата:

  7. Законът за намаляващата пределна възвращаемост се илюстрира от:

  8. Ако в една фирма пределният продукт на първия работник (MP1) = 3 ед., а добавъчният продукт на втория работник (МР2) = 4 ед., то общият продукт на двамата работници (ТP) е:

  9. Ако семейство Кожухарови има цех за кожени аксесоари и е отчело, че приходите му са 2000 лв., счетоводните разходи са 1500 лв., а икономическата му печалба е отрицателна, то:

  10. Твърдението, че пределните разходи измерват темповете на ръст както на общите разходи (TC), така и на променливите разходи (VC):