Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Записванията по дебита на една активна счетоводна сметка изразяват

  2. Аналитичните сметки

  3. Крайното салдо по активните синтетични счетоводни сметки е равно на нула когато

  4. Началното салдо по счетоводната сметка изразява

  5. Разликата между дебитния и кредитния сбор по счетоводните сметки се нарича:

  6. Една счетоводна сметка няма крайно салдо когато

  7. Систематическото счетоводно отчитане включва

  8. Посредством синтетичните сметки се получава

  9. В случаите когато дебитният сбор по дадена счетоводна сметка е равен на кредитния казваме, че

  10. Активните сметки при увеличение на обекта, който те отчитат се

Тест по счетоводство на тема: Счетоводни сметки

Тестът е предназначен да провери знанията по счетоводство за счетоводните сметки. Връзката на сметките със счетоводния баланс. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-09 17:37:43
Предмет: Счетоводство
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 29 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin