Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Статистическите закономерности се установяват чрез:

  2. Кумулативното честотно разпределение е разпределение, при което:

  3. Медианата представлява:

  4. За средната аритметична величина е характерно, че:

  5. Брутната относителна величина на интензивност съдържа:

  6. При асиметричното разпределение:

  7. Честостите представляват:

  8. Емпиричното статистическо разпределение представлява:

  9. При асиметричното статистическо разпределение:

  10. При положителна асиметрия върхът на разпределението е изместен към:

Тест по Статистика за студенти от 2-ри курс при доц.Тодор Калоянов

Съдържа 34 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи Статистика при доц.Тодор Калоянов във 2-ри курс.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-09 11:03:06
Предмет: Статистика
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 34 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin