Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Почвеното плодородие е резултат от протичането на процеса:

  2. Пясъкът, като съставна част на почвата:

  3. За кой тип почвена частица се отнася твърдението: „Поради електрическите си особености е важен резервоар на мине­рални соли (повърхността на частиците е отрицателно за­редена и много добре задържа положително заредените йони на кал­ция, магнезия, калия, цинка и медта)"

  4. Минералните почвени съединения:

  5. Хумусът е:

  6. Киселинността на почвите:

  7. Почвите, върху които са изградени инфраструктурни обекти, са:

  8. С понятието „деградирал почви“ се обозначават:

  9. Пример за замърсител на почвата е:

  10. Ерозията може да бъде причинена от:

Тест по Икономика на околната среда за 2-ри курс. Опазване на почвените ресурси

Тест по Икономика на околната среда, Екология и Почвознание на тема:

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-09 11:01:40
Предмет: Маркетинг
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin