Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Хипотеза за ефективност на финансовите пазари гласи (прогнозира), че:

  2. Форми на хипотезата за ефективност на финансовите пазари са:

  3. Коефициентът „Рентабилност на собствения капитал“ показва:

  4. Управляващо дружество е акционерно дружество, чийто основен предмет на дейност е:

  5. Разликaта между паричен и капиталов пазар е, че:

  6. Къса продажба е:

  7. В техническия анализ фигура, която предвещава обръщане на тренда, е:

  8. Комисията за финансов надзор е специализиран държавен орган, който отговаря за надзора и регулацията на:

  9. Акционерните дружества със специална инвестиционна цел могат да инвестират в:

  10. Колкото по рискови ценни книжа купуваме, толкова:

Тест по Капиталови пазари за студенти магистри

Тестът е фокусиран върху: дефинирани хипотези за ефективност, определение на коефициенти, термини и задачи с изчисляване. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-09 10:37:34
Предмет: Търговско право
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 14 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin