Природни области на България

Тестът е предназначен за текуща проверка по предмета човек и общество за 4. клас върху раздела природни области на България. Тестът отговаря на Държавните образователни стандарти. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-10-26 23:31:40
Предмет: Човекът и обществото
Предназначен за: Ученици от 4 клас
Въпроси: 16 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. На колко природни области е разделена територията на България?
  2. Коя природна област е отбелязана на изображението?

  3. Коя дейност на хората НЕ се извършва в Старопланинската област?
  4. В Казанлъшката котловина има най-добрите природни условия за отглеждане на:
  5. Коя дейност на хората вреди на природата в планините?

  6. Водите на Черно море НЕ се използват за:
  7. В кои природни области трудовите дейности на хората са дърводобив, добив на рудни полезни изкопаеми, летен и зимен туризъм?
  8. Кои са негативните последици от изграждането на топлоелектрически централи (ТЕЦ)?
  9. Какво изнася България за други европейски страни?