Материали 21-30 от 337

МЕДИЦИНСКИ ГРЕШКИ ПЕРСОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ ИЛИ ПРОБЛЕМИ НА МЕНИДЖМЪНТА 21 стр.

МЕДИЦИНСКИ ГРЕШКИ – ПЕРСОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ ИЛИ ПРОБЛЕМИ НА МЕНИДЖМЪНТА

Наличието на медицински грешки е проблем в цялата здравна система. Гледните точки са от медицинско, икономическо, правно, етично и обществено естество.
messi
4 0