Материали 61-70 от 1449

Анализ на 14 глава от повестта Чичовци на Иван Вазов - Въздухът трепери 2 стр.

Анализ на 14 глава от повестта "Чичовци" на Иван Вазов - "Въздухът трепери"

Иван Вазов се утвърждава на литературната сцена през 80-те години на XIX век. Живее и твори в бурно и преходно време, защото се срещат ценностите на Възраждането с тези на новото време...
ivan40
118 7