Материали 21-30 от 39

Източник на постоянно напрежение 27 стр.

Източник на постоянно напрежение

Общата схема на едно токозахранващо устройство се състои от три основни функционални блока – мрежов трансформатор, токоизправител (вентилна група), филтър и стабилизатор...
ndoe
22 2
Управление на електромеханични системи УЕМС 99 стр.

Управление на електромеханични системи (УЕМС)

Механика на електрозадвижването като електромеханична система. Определяне на понятието електрозадвижване. Електромеханична система е обобщено название на технически устройства, привеждани в движение с електрическа енергия...
dannyboy
94 2
Изследване на автоматични прекъсвачи 5 стр.

Изследване на автоматични прекъсвачи

Автоматичните прекъсвачи имат голяма комутационна възможност и се използват за оперативно включване и изключване на електрически вериги. Служат и за защита на електрически съоражения, като автоматично изключват електрическата верига ...
legolas
9 0