Материали 1-10 от 66

Защитни мероприятия при аварии в АЕЦ 4 стр.

Защитни мероприятия при аварии в АЕЦ

Независимо от постоянно нарастващата надеждност и безопасност на ядрените реактори, авариите в Чернобил и Фукушима показват, че е необходимо да се повишат знанията и да се изграждат навици за защита и самозащита при създаване на радиационна обстановка....
cblock
0 0