Тест по макроикономика за 2-ри курс, УНСС - заетост и безработица

Тест по макроикономика, безработица и заетост - УНСС, икономика и бизнес, 25 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-10-08 23:35:46
Предмет: Макроикономика
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. При равни други условия нарастването на производството е свързано със:

  2. Мерките за намаляване на безработицата включват:

  3. Естествената норма на безработица:

  4. Правителство, което се стреми да понижи нормата на безработица чрез използване на фискална политика трябва да:

  5. В резултат от мобилността на работната сила се проявява:

  6. Колкото безработицата е по-голяма, толкова повече се различават............и ............

  7. Процентът на безработица се изразява в отношението на:

  8. Посочете кой от посочените отговори не е верен. Факторите, определящи естественото равнище на безработица са:

  9. Ефективната заетост се формира в зависимост от:

  10. Структурната безработица изразява несъответствия между търсенето и предлагането на труд от.............. изисквания за качествата на работната сила.