Тест за изпит по търговско право в 5-ти курс

Софийски университет, А. Калайджиев, юни 2014 г., 5 курс, специалност Право. Тестът съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-10-08 23:27:10
Предмет: Право
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Коя продажба е абсолютна търговска сделка:

  2. „Стока“ по смисъла на Търговския закон е:

  3. Ценната книга е:

  4. Безналичната ценна книга е:

  5. Залогодателят по Закона за особените залози не може да е:

  6. Поредността на особените залози върху едно и също имущество се определя от:

  7. Осоненият залог се погасява:

  8. Залогодателят по договор за особен залог може да се разпорежда със заложените налични облигации:

  9. Залогодателят по договор за особен залог е длъжен:

  10. Вземането, обезпечено с особен залог, се удовлетворява до размера на равностойността на цената на заложеното имущество, полученото за него обезщетение или полученото срещу отчуждаването на заложеното имущество: