Търговско право. Обща част. (част 2)

Тест за първата част от изпита по Търговско право в Софийския университет, включва 21 примерни въпроса, изискващи един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-10-08 22:48:57
Предмет: Право
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 21 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Европейското кооперативно дружество:

  2. Прихващалето може да бъде обявено за недействително по отношение кредиторите на несъстоятелността, ако:                                         

  3. Давността не се прекъсва в производството по несъстоятелност:

  4. С решението за обявяване в несъстоятелност съдът:

  5. Делата на едно предприятие се водят по търговски начин, когато:

  6. Не са търговци:

  7. Търговското предприятие е:

  8. В търговското предприятие не се включват;

  9. Прехвърлянето на предприятието:

  10. Отговорността на отчуждителя на търговско предприятие: