Финансово счетоводен анализ

Тестът съдържа 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-10-08 22:37:08
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Определете коригиращите пера в ОПР, съгласно НСФОМСП:

  2. Печалбата в ОПР,съгласно НСФОМСП се получава като:

  3. Увеличението на запасите от продукция и незавършено производство е:

  4. Как се формира счетоводната печалба:

  5. В началото на годината салдото по сметка „Продукция“ е 1 000лв. В края на годината то е 2 000лв. Ако се приеме, че в предприятието няма отчетен брак или липса, как тази разлика ще се отрази в ОПР, съгласно НСФОМСП:

  6. Отразяването на увеличението и намалението на запасите от продукция и незавършено производство е в унисон със спазване на принципа:

  7. ОПР в двустранна форма, съгласно НСФОМСП, се съставя според разпределението на разходите като:

  8. Защо дадено предприятие може да има начислени разходи за данъци от печалбата, при условие че реализира „Загуба“ в края на отчетната година:

  9. Дадено предприятие е придобило нова машина и е направило поредица разходи за инсталирането й, които според счетоводителя му не могат да се капитализират. Следователно трябва:

  10. Дадено предприятие продава машина. За продажбата получава депозит в размер на 2/3 от стойността на машината. Според условията на договора правото на собственост се прехвърля на купувача, когато машината се натоварва на кораба. В кой момент предприятието-продавач трябва да признае прихода?