Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Понятието данъчна система може да бъде дефинирано, като:

  2. Кои от твърденията са верни:

  3. Поемане на държавен дълг се извършва чрез:

  4. Консолидираният държавен бюджет на РБългария включва:

  5. Кое от твърденията е вярно:

  6. Основно значение за акумулиране на данъчни приходи в държавният бюджет имат:

  7. Обекти на публичното финансиране са:

  8. Косвени данъци са:

  9. Годишната данъна основа за облагане по ЗДДФЛ.

  10. Облагаеми доставки с нулева ставка по ЗДДС са:

Финанси за ВУАРР - Вариант 3

Изпитен тест по основи на финансите във ВУАРР Кърджали. Тестът съдържа 11 затворени въпроса

Информация и рейтинг

Дата: 2016-10-08 22:26:41
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 11 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin