Финанси за ВУАРР - Вариант 5

Изпитен тест по основи на финансите във ВУАРР Кърджали. Тестът съдържа 11 затворени въпроса, всеки от които изисква един верн огговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-10-08 22:10:31
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. При облагане с косвени данъци, данъчната тежест се понася от:

  2. Приключване на бюджета означава:

  3. Данъчната политика на една държава може да бъде дефинирана като:

  4. Работната заплата се облага с данък по:

  5. Размера на местните данъци и такси се определя от:

  6. Данъчната основа за определяне на данък върху недвижимите имоти на жилищен имот е:

  7. При продажба на нова сграда, дружеството следва да начисли:

  8. Данъчната основа за облагане с корпоративен данък е:

  9. Задължение да се регистрира по ЗДДС има всяко лице, което:

  10. Ако регистрирано по ЗДДС лице извършва облагаеми и необлагаеми доставки то: