Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Принципът на съпоставимост на приходите и разходите изисква :

  2. Синтетичните сметки :

  3. Постоянни (балансови) сметки :

  4. Индивидуалния сметкоплан е :

  5. Дълготрайните активи не включват:

  6. Разходите могат да бъдат признати ,когато :

  7. Един актив се признава и се отчита като дълготраен материален актив ,когато:

  8. Първичният счетоводен документ съдържа:

  9. Пасивът на баланса показва :

Основи на счетоводството - тест

Тест - основи на счетоводството за студенти от специалностите ИМ - МИП, ИТ, ПА и др. за икономически специалности.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-10-08 21:52:42
Предмет: Счетоводство
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 9 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin