Техники на финансиране

Тестът съдържа 25 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-10-08 20:12:05
Предмет: Техника на безопасност
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Данъчните ефекти при финансиране с облигации намаляват или увеличават цената на финансиране от този източник.

  2. При сконтиране на търговски полици има модифициране на кредитни отношения, изразено в:

  3. НРК е:

  4. Полученият дивидент в края на предходната година на една обикновена акция е 200 лв. През първата , втората и третата година дивидентът нараства с 3% годишно, а след третата година темпът на нарастване е 5 % за неограничен период от време. Изискуемата от инвеститорите норма на възвръщаемост от акцията е 10 %. На каква цена би могла да се продаде акцията в момента ?

  5. Каква ГЛВ ще плати наемател на ДМА с първоначална стойност 200 000 лв по финансов лизинг за срок 5 години? Изискуемият доход на собственика на актива след плащане на данъци е 10 % годишно. Нормата на данъка

  6. Стойността на краткотрайните активи на предприятиевто е 7 000 х. лв., текущите задължения са 2 500 х. лв. Какви финансови потребности има предприятието за финансиране на текущата си дейност.

  7. Пазарната цена на гаранцията е:

  8. Кредитът е възможност за получаване на пари от :

  9. Финансовите потребности на предприятието, свързани с финансиране на текущата му дейност, се удовлетворяват от:

  10. Ако в момента за една облигация, с 6 %-тен купон по нея и срок до падежа 10г. инвеститорите плащат 1 000 лв. и ако веднага след емисията пазарният лихвен % по 10 годишните заеми се е понижил на 5 %, на каква минимална пазарна цена би се продавала облигацията от същата емисия?