Статистика - Тест 3

Тестът е предназначен за студенти в УНСС от 2-ри курс. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-10-08 19:49:52
Предмет: Статистика
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 24 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Корелационната зависимост е пълна, когато релационният коефициент е:

  2. При корелационен коефициент r=-1,23 връзката е:

  3. Центрирани верижни средни се използват при работа със средни изчислявани от:

  4. Годишният темп на растеж представлява:

  5. Недостатък на метода на верижните средни е:

  6. При изчисляване на среден абсолютен обем от временни редове с моментни данни се използва средна аритметична хронологична претеглена, когато:

  7. Методът на коригираните средни е подходящ за изчисляване на сезонни индекси:

  8. Представителният модел Y=T+C+S+I e:

  9. При метода на прегрупиране.

  10. В регресионния модел параметърът b1 показва: