Застраховане - ВТУ част 2

Тестът съдържа 41 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-10-08 19:45:10
Предмет: Застрахователно дело
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 21 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Изравняването на риска извън застрахователната съвкупност се осъществява:

  2. Съзастраховането е форма за:

  3. Посредством презастраховането се извършва:

  4. Страни по презастрахователния договор са:

  5. При настъпване на застрахователен случай, застрахованият търси полагащото му се обещетение:

  6. Кои издава лиценза за извършване на засрахователна дейност в България:

  7. Според законодателството в България под каква правно-организационна форма могат да съществуват застрахователнителни дружества:

  8. Съгласно Кодекса на застраховане в България една АЗД има право да работи:

  9. Застрахователната сума в имущественото застраховане може да бъде:

  10. Понятието „застрахователна премия” е равнозначно на: