Застраховане - ВТУ част 1

Тестът съдържа 41 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-10-08 19:44:18
Предмет: Застрахователно дело
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Основна функция на застраховането:

  2. Еквивалентният принцип в застраховането важи за отношенията между:

  3. Сервизната функция на застраховането се отнася до:

  4. Превенцията е:

  5. Превенцията е насочена към:

  6. Основните задължения на застрахованите във връзка с превантивната дейност са:

  7. Системата „Бонус-Малус” се свързва с корекция на:

  8. Кой са предимствата за застрахователя от използването на системата „Бонус-Малус”:

  9. Понятието „Риск” в застраховането е синоним на понятието:

  10. Рискът в застраховането се изразява количествено чрез: