Икономика на труда

Тестът съдържа 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-10-08 19:35:30
Предмет: Икономика на труда
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 21 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Обратния наклон на кривата на предлагането на труд е свързана с:

  2. Ако пределният приход от продукта на труда е по-голям от пределния разход, то фирмата се намира в състояние на:

  3. В условията на съвършенна конкуренция пределния приход от продукта на труда е:

  4. Еластичността на търсенето на труд не се влияе от:

  5. Ефектът на дохода се проявява при:

  6. Посочете верния коефициент на еластичност на търсенето на труд ако изменението на заплатите е 5%,а изменението на заетите е -10%:

  7. Полегатият наклон на кривата на Филипс е признак за:

  8. Посочете основните показатели за оценка качеството на труда:

  9. Посочете формите на инвестиции в човешкия к-л от страна на на фирмата:

  10. Стабилизиращата функция на цената на труда се свързва с: