Икономика на труда

Тестът съдържа 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-10-08 19:20:06
Предмет: Икономика на труда
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Съществуването на колективното трудово договаряне:

  2. Посочете дефиницията за безработен:

  3. в условията на съвършена конкуренция пределния приход от продукта на труда е :

  4. Как се определя оптималното равнище на предлагане на часовете на труд

  5. Ако процентното изменение на раб.заплата е 8,а на заетите е -4,посочете верния коефициент на еластичност на търсенето на труд:

  6. Кривите на безразличие (предпочитание)на труд.пазар представляват :

  7. Скритата безработица е свързана с:

  8. Коефициента на икономическа активност се изчислява като:

  9. Кои са основните инструменти(средства)за определяне на работната заплата:

  10. Допълнителните изгоди предоставяни на работниците зависят от: