Публични финанси. Теоретични основи на данъчните приходи

Тестът съдържа 15 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-10-08 19:08:14
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Иван Пеев плаща подоходен данък в размер на 200 лв за една година, а Петър Иванов – 400 лв Ако годишният доход на Иван Пеев е 2000 лв, а на Петър Иванов е 4000 лв, то прилаганият подоходен данък е:

  2. Тодор Кацаров плаща подоходен данък в размер на 70 лв за една година, а Красимир Тодоров – 150 лв Ако годишният доход на Тодор Кацаров е 700 лв, а на Красимир Тодоров е 1200 лв, то прилаганият подоходен данък е:

  3. Ако данъчното задължение е 1200 лв при данъчна основа 8000 лв, средната данъчна ставка е равна на …….. %. Ако при нарастване на данъчната основа от 8 000 лв на 8 001 лв, данъчното задължение нарасне от 1200 лв на 1200,18 лв, пределната данъчна ставка е равна на ……... %:

  4. Данъчното задължение на данъкоплатец „А” е 12 000 лв за една година, при данъчна основа 100 000 лв, а данъчното задължение на данъкоплатец „Б” за същата година е 9 600 лв при данъчна основа 80 000 лв . Средната данъчна ставка в първия случай е ……... %, а във втория - ..…… %. Приложимото данъчно облагане е:

  5. Съвкупността от прилаганите данъци и тяхната организация се нарича:

  6. Най-подходяща база за данъчно облагане според данъчната теория е:

  7. Как се променя данъчното задължение при промяна на данъчната база с единица показва:

  8. Ако облагаемият доход се разпада по отделни етажи, като за частта от дохода, разпределен по етажи се начислява съответния размер данък, а данъчното задължение се установява като сбор от полагащия се за съответните етажи данък, облагането е:

  9. Данъчна система, която е съвкупност от повече или по-малко на брой и вид съгласувано прилагани данъци, е:

  10. Данъчен платец е: