Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Установяване на въздействието върху всеки бюджетен приход и разход при конкретните икономически реалности се постига чрез:

  2. Проектобюджетът за новата бюджетна година първоначално се съставя в:

  3. Приключването на бюджета става на последния ден от бюджетната година при:

  4. Метод на бюджетиране, при който изчисленията на бюджетните показатели се извършват чрез проследяване на темпа на тяхното развитие през последните години, и който се използва, когато липсват условия за приложение на други методи, се нарича:

  5. Песимистичен бюджет е този, при който:

  6. В зависимост от времето на съставяне и на функциите, които трябва да изпълняват бюджетите се делят на:

  7. Използването на динамиката на средните величини при проектирането на бюджетните приходи и разходи за новата бюджетна година е в основата на метода на бюджетиране, наречен:

  8. При автоматичния метод на бюджетиране:

  9. При бюджетния екзерцис:

Публични финанси. Бюджет и бюджетна политика

Тестът съдържа 9 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-10-08 17:22:51
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 9 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin