ЗАСТРАХОВАНЕ, СОЦИАЛНО И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ.

Тест включващ 23 въпроса от раздел "Социално и здравно осигуряване". Всички въпроси са затворени и изискват един верн отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-10-08 17:07:34
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 23 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Пенсионната система в България е изградена:

  2. Реформата в пенсионноосигурителната система у нас се осъществява чрез:

  3. Кое от твърденията по-долу е грешно?:

  4. Осигуряването в универсален пенсионен фонд дава право на:

  5. Допълнителното задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд се финансира основно от:

  6. Кои са основните източници на финансиране на допълнителното задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд?:

  7. Кои от посочените пенсии са свързани с трудова дейност?

  8. Обезщетенията за временна неработоспособност поради общо заболяване се финансират за сметка на:

  9. Обезщетенията за безработица се финансират за сметка на:

  10. От кой фонд се изплащат пенсиите за инвалидност поради общо заболяване? :