Екология на популациите - 2 група

Тестът е тематичен и включва въпроси от раздел "Екология на популациите", популация, биоценоза, екосистема. Включва 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-10-08 16:54:37
Предмет: Биология
Предназначен за: Ученици от 9 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. В дадената хранителна верига посочете редуцентът:

  Зелени треви --> антилопи --> тигър --> микроорганизми

 2. Взаимоотношение при което един организъм живее за сметка на друг организъм се нарича:

 3. Кои организми наричаме консументи:

 4. Най – малката единица на хоризонталното разпределение на организмите в биоценозата наричаме:

 5. Първичната сукцесия се формира на :

 6. Наименованията на биоценозите се определят от :

 7. Към антропогенните фактори се отнасят:

 8. Единството между биоценоза и биотоп, в което се осъществява кръговрат на веществата и поток на енергията се нарича:

 9. Попълнете и довършете изречението, като използвате термините – раждаемост, смъртност, емиграция и имиграция:

  Популацията се намира в равновесно състояние когато ……………..... и ……………….. се изравнят с …………………… и ………………….. .

 10. Коя структура на популацията отразява:

  Разпределението на индивидите в населяваното от тях пространство.