Тест по право и интернет

20 въпроса за студенти по Право, които разискват правните термини и отношения във виртуалното интернет пространство. Внимание: някои въпроси имат по повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-10-08 16:24:38
Предмет: Право
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Неопределеността на местоположението на субектите във виртуалното пространство е:

  2. Принципът на свободен достъп до информация е въведен с:

  3. Като източник на регулиране във виртуалното пространство могат да се определят:

  4. Отговорността на интернет доставчиците се уреждат от:

  5. Правните отношения във виртуалното пространство:

  6. Под термина "виртуално взаимодействие" се разбира:

  7. Законът за електронния документ и електронен подпис е:

  8. Интернет правото се определя като:

  9. Една от функционалните особености на виртуалното пространство е, че:

  10. Глобалното информационно пространство се формира на базата на два взаимнообслужващи се фактора: