Макроикономически величини

Тестът включва 13 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-10-05 19:02:09
Предмет: Макроикономика
Предназначен за: Ученици от 10 клас
Въпроси: 13 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Стойността на всички стоки и услуги, произведени в дадена икономика за определен период от време се нарича:

  2. Разликата между стойността на произведеното от фирмата (брутна продукция) и стойността на използваните в процеса на производство продукти от други фирми (междинно потребление) се нарича:

  3. Кой метод за изчисляване се използва, когато БВП е представен като сума от добавените стойности, генерирани от агентите в икономиката?

  4. Кой метод за изчисляване се използва, когато БВП е представен като сбор от различните доходи, генерирани в процеса на производство?

  5. Кой метод за изчисляване се използва, когато БВП е представен като сума на стоките и услугите, които са били използвани в рамката на националната икономика?

  6. БВП, получен от сумиране на добавени стойности, компенсациите на наетите или стойност на направените разходи се нарича:

  7. Коригиран БВП, отразяващ изменението в производствените физически единици стоки и услуги е:

  8. Дефлиране се нарича:

  9. Ако към стойността на БВП се добави нетния факторен доход от чужбина се получава:

  10. Динамиката на общото ценово равнище в икономиката, независимо от посоката му на изменение се нарича: