Българският език

Тестът съдържа 10 затворено въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-10-05 18:58:24
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Посочете невярното твърдение. Стихотворението „Българският език ” е написано в отговор на;

  2. Стихотворението „Българският език ” е създадено:

  3. Посочете невярното твърдение.Одата е:

  4. В стиха „и чуждите, и нашите във хор ” Вазов откроява родоотстъпниците чрез:

  5. Повторението на думи или синтактични словосъчетания в началото на съседни стихове се нарича:

  6. Словосъчетанието „черния ти срам” е:

  7. Думата „полемика” означава:

  8. Епитетът „модно” използван в шестата строфа е синоним на:

  9. Българският есик се отнася към славянските езици така, како:

  10. Отбележете излишната опозиция: