Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В едно стопанство (общество) от двама души (A и B), което произвежда две частни блага (X и Y), използвайки два фактора на производството (L и C), условието за ефективност във връзката между размяна и производство има следния вид:

  2. Групата на пазарните провали не включва:

  3. Графично функцията на обществено благосъстояние се представя чрез:

  4. Основна икономическа характеристика на чистото публично благо е:

  5. Пределните разходи за доставяне на още една единица чисто публично благо са:

  6. В едно стопанство (общество) от двама души (А и B), което произвежда две блага Р (частно) и G (публично), критерият за ефективно доставяне на публичното благо в рамките на анализа на частичното икономическо равновесие има следния вид:

  7. Традиционен метод за графично представяне на разпределението на дохода в обществото е:

  8. Коефициентът на Джини се изменя:

  9. Паричният трансфер:

  10. Какво е индивидуална данъчна цена?

Публични финанси - Част 1

Тест по дисциплина публични финанси, предназначен за студенти 2-ри курс в УНСС, София. Тестът съдържа 15 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-10-05 17:43:34
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin