Бизнес планиране - тест 2

Тестът съдържа 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-10-05 17:12:14
Предмет: Планиране и прогнозиране
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Фирма за производство на козметика си поставя за цел растеж на продажбите с 20% за три годишен период. Жизненият цикъл на продукт “А”и “Б”са на етап насищане.Компанията разработва нов продукт, който е на етап бизнес анализ. Може ли фирмата да реализира своята цел?

  2. При разработване на проекта за счетоводен баланс фирмата планира:

  3. В процеса на планиране бъдещото развитие на фирмената икономическа система предназначението на мисията е:

  4. Стратегията „хоризонтална интеграция” се прилага, когато фирмата:

  5. Кое от посочените не е обект на фирменото планиране:

  6. Принципът на непрекъснатост, прилаган в плановия процес се изразява в:

  7. Основен риск при прилагането на конкурентната стратегия „диференциация“ е:

  8. Посочете коя цел фирмата правилно е дефинирала в своя план:

  9. При определяне размера на необходимите парични средства се използва следната информация:

  10. При кой от посочените подходи за изследване на вътрешната среда се анализира жизнения цикъл на продуктите: Изберете едно