Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. На какъв принцип се реформира училищната работа?

  2. Кога се извършат сериозни изменения в образованието изразяващи се в реформирането на училището като цялостна система ?

  3. Великите нации пишат своите биографии в три ръкописа. Кои са те?

  4. Художествената и умствената дейност се разглеждат като:

  5. Основните методи за възпитание чрез изкуство в опитните училища са?

  6. В реформаторската педагогика се развива?

  7. Каква цел си поставят педагозите реформатори от опитните училища?

  8. Какво представлява според Аристотел изкуството?

  9. Кое от изброените изкуства е чисто изкуство?

  10. Първите изяви на изкуството са:

Изкуство и възпитание

Тест по предмета "Изкуство и възпитание", включващ някои характеристики на възпитанието чрез изкуство, същност на възпитанието чрез изкуство, мястото на изкуството в обществото, естетическото и художествено възпитание. Тестът съдържа 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-10-05 16:41:32
Предмет: Култура и изкуство
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 21 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin