Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Според Макс Вебер лидерът:

  2. Когато лидерството се обяснява чрез теория за лидерските черти, се приема, че:

  3. Привържениците на теориите за личностните черти на лидерите обикновено им приписват следните физически качества:

  4. Според личностно-поведенческите теории водачите могат да бъдат квалифицирани най-добре в зависимост от:

  5. В модела на Р. Танънбаум и У. Шмидт стилът на лидерство се определя от три групи явления, свързани с:

  6. В модела на Р. Танънбаум и У. Шмидт явленията, които влияят върху стила на лидерство, свързани с мениджъра, са:

  7. В модела на Р. Танънбаум и У. Шмидт следното описание: „идентифицира проблема; обмисля варианти за решение; съобщава окончателното си решение на подчинените за изпълнение“ е характерно за стила:

  8. В модела на Р. Танънбаум и У. Шмидт следното описание: „сам взема решението, но не просто го съобщава, а се стреми да го обясни, да убеди подчинените, така че те трябва да го приемат“ е характерно за стила:

  9. В управленската решетка на Р. Блейк и Моутън стилът 1.1. е:

  10. В управленската решетка на Р. Блейк и Моутън стилът 1.9. е:

Организационно поведение - тест 2

Тест по организационно поведение по учебника на проф. Давидков. Всички въпроси са затворени изискват един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-10-04 22:44:22
Предмет: Организационно поведение
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin